Nikša Alfirević - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Organizacijsko restrukturiranje velikih poduzeca, Organizacijske promjene i upravljanje organizacijskim promjenama, Primjena informacijskih tehnologija u procesima organizacijskih promjena i organizacijskog restrukturiranja, Konkurentska prednost i konkurentnost, Privatizacija: metode i pristupi privatizaciji velikih poduzeca, te radnicka participacija u procesu privatizacije, Management javnih i neprofitnih organizacija, Management u djelatnostima kulture i umjetnosti, Stratesko upravljanje javnim i neprofitnim organizacijama, Organizacijski razvoj javnih i neprofitnih organizacija, Participativni pristup razvoju civilnog drustva, Razvoj i unapredjenje lokalnih zajednica, Konceptualna pitanja vezana uz formiranj i razvoj virtualnih (internetskih i ostalih) zajednica; evaluacija virtualnih zajednica i njihovog znacaja za drustveni razvoj